ŽÁDOST O ÚJMU ZPŮSOBENOU VLKEM podle upravené vyhlášky 432/2005 Sb.

ŽÁDOST O ÚJMU ZPŮSOBENOU VLKEM podle upravené vyhlášky 432/2005 Sb.

Zdroj: vlktravunezere.cz, zkráceno, upraveno

Vyhláška stanovuje poskytování finanční náhrady za ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného.
Žádost se podává do 31.3.2023 pro újmu za rok 2022

Mgr. Ján Kováč připravil pro chovatele ve vlčích oblastech pár poznámek k vyplňování žádosti o náhradu újmy:
1. Odůvodnění žádosti: vypsat činnosti, které bude žadatel muset trvale vyvíjet oproti stavu „bez újmy“, např. péče o pasteveckého psa, náročnější údržba ohradníků, přehánění stáda atd.
2. Soupis parcel: soupis katastrálních parcel zemědělsky obhospodařovaných (nelze např. cesty nebo ostatní plochy).
3. Doložení právního vztahu k parcelám: čestné prohlášení, dokládá se na případnou výzvu OOP
4. Čestné prohlášení o nepobírání příspěvku na stejný předmět z jiného zdroje (dotace by se krátila)
5. Čestné prohlášení o pastvě: uplatňují se parcely, kde v období 1.4. – 31.10. probíhala pastva min. 30 dní s minim. zatížením 0,2 VDJ/ha

Vzory žádosti a přikládaných dokumentů + celé znění článku najdete ZDE.

Vyhláška 432/2005 Sb.