ŽADATELÉ O DOTACI NA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ – PROKÁZÁNÍ VLASTNÍ PRODUKCE OVOCE A JAHOD

ŽADATELÉ O DOTACI NA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ – PROKÁZÁNÍ VLASTNÍ PRODUKCE OVOCE A JAHOD

Žadatelé o dotaci na ekologické zemědělství – produkce ovoce a jahod musí do 31.1.2020 doručit SZIF Formulář prokázání objemu vlastní produkce. Neplatí pro žadatele, kteří do 31.1.2020 na SZIF doručili ohlášení vyšší moci, které SZIF uznal.

Celá informace v příloze.