Zachováním polních hnojišť ku zvýšení biodiverzity krajiny

Zachováním polních hnojišť ku zvýšení biodiverzity krajiny

Výzkum vědců z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR (AV) ukázal, že poblíž hnojišť je větší rozmanitost ptačích druhů. Hnůj jim poskytuje potravu i útočiště.

Pro některé ubývající druhy, například strnada, vrabce, koroptve, ale i vlaštovky či chocholouše, je hnojiště klíčovým zdrojem potravy. Ptákům nabízí larvy, nestrávená semena a zrní z podestýlky a krmiv pro hospodářská zvířata. Kolem celoročních hnojišť je také vegetace bohatá na semena, což pomáhá především přezimujícím druhům. Hnojiště jsou pro ptáky důležitá i během hnízdění, kdy vyšší nabídka bezobratlých může vest k vyššímu počtu vyvedených mláďat. Během podzimu zase hnojiště mohou představovat klíčová stanoviště pro dočerpání energie před náročným tahem do jižních zimovišť.

Celou zprávu najdete v přiloženém materiálu.