XXV. KONFERENCI O KRMIVECH A VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

XXV. KONFERENCI O KRMIVECH A VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva a odborná sekce krmiv
si Vás dovolují pozvat na
Board of the Commodities and feed association and its expert feed section
would like to invite you to

XXV. KONFERENCI O KRMIVECH A VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
XXV.CONFERENCE ON FEED AND LIVESTOCK NUTRITION

pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana
under the auspices of the Minister of Agriculture Miroslav Toman
konanou dne 24. 11. 2020, 10 00 – 13 00 hod., digitální formou
will be held on 24. 11. 2020, 10 am – 1 pm, digital form
Zůstáváme s úctou a těšíme se na Vás,
We remain respectful and look forward to seeing you,
Ing. Zdeněk Kubiska, v.r. předseda představenstva Spolku pro komodity a krmiva Chairman of the Board, Commodities and feed Association