WELLFARE 2019 – OHLAŠOVÁNÍ VYŠŠÍ MOCI

WELLFARE 2019 – OHLAŠOVÁNÍ VYŠŠÍ MOCI

Způsoby ohlášení:
1. Formulář SZIF
2. Prostřednictvím Portálu farmáře
Ohlášení vyšší moci se nepodává:
1. na události, které nastanou mimo retenční období 1.6.2019 – 29.2.2020
2. Přístup do výběhu pro suchostojné krávy – pokud došlo ke zmetání nebo předčasnému porodu v období 1.7.2019 – 29.2.2020,  a kráva splnila podmínky titulu
Podrobné informace včetně vyjmenovaných případů najdete v příloze.