WEBOVÉ STRÁNKY O SKUTEČNÉM „SOUŽITÍ“ CHOVATELŮ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT S VLKY

WEBOVÉ STRÁNKY O SKUTEČNÉM „SOUŽITÍ“ CHOVATELŮ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT S VLKY

WEBOVÉ STRÁNKY O SKUTEČNÉM „SOUŽITÍ“ CHOVATELŮ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT S VLKY
  WWW.VLKTRAVUNEZERE.CZ

Svaz chovatelů ovcí a koz zprovoznil nový web s názvem „Vlk trávu nežere“, který je zaměřený na zkušenosti chovatelů hospodářských zvířat s hospodařením v oblastech osídlených vlčími smečkami.

Cílem autorů je podávat informace, které popisují problematiku soužití s vlky z pohledu dotčených chovatelů.

Na stránkách najdete informace o situaci v České republice a v zahraničí, názory postižených chovatelů, zástupců samospráv, vědců a politiků prakticky ze všech států v Evropě.

Nikde se „návrat vlků“ neobejde bez značných problémů v postižených oblastech a bez rozdělení názorů společnosti.
Většinou platí, že názor na soužití s vlky je pozitivnější úměrně se vzdáleností od jejich výskytu.

 

Zároveň mohou chovatelé zasílat své zkušeností s vlčí problematikou. Na webu je možné zveřejnit zprávy o útocích na jejich zvířata, fotografie postižených zvířat a fotografie vlků, je možné předávat rady k zabezpečení pastvin nebo zkušenosti z jednání s úřady.