Webináře pro veřejnost k podmínkám přímých plateb a environmentálním opatřením v rámci Strategického plánu SZP

Webináře pro veřejnost k podmínkám přímých plateb a environmentálním opatřením v rámci Strategického plánu SZP

16.1.2023

Ministerstvo zemědělství připravuje ve spolupráci s ÚZEI informační webináře k podmíněnosti, environmentálním opatřením a přímým platbám Strategického plánu SZP před podáním jednotné žádosti v roce 2023 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací zejména o nových nařízeních vlády a požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.

Webináře se budou konat od poloviny února do konce března online formou v MS Teams. Registrace bude zahájena nejpozději počátkem února na www.agronavigator.cz/kalendar-akci.

Registrovat se bude potřeba nejpozději 2 pracovní dny před termínem webináře, odkaz na připojení k webináři spolu s jednoduchým návodem bude zaslán na e-mail zadaný při registraci 1 pracovní den před konáním webináře.

Účast na webinářích je bezplatná, přednášejícími budou gestoři opatření z Ministerstva zemědělství, kapacita webinářů je dostatečná s možností přidání dalšího termínu. Záznam z webináře společně s prezentacemi bude zveřejněn na webových stránkách MZe.

Konkrétní termíny připravovaných webinářů:

15. 2.

22. 2.

28. 2.

1. 3.

7. 3.

8. 3.

15. 3.

22. 3.

28. 3.

29. 3.