Vzdělávání mladých včelařů v Hradci Králové

Vzdělávání mladých včelařů v Hradci Králové

Včelařství má v České republice dlouholetou tradici, která ve světě nemá obdoby a nejenom proto také Česká republika nese prvenství ve vzdělávání mladých včelařů. O včelařství je v České republice zájem nejen díky dlouholeté tradici předávané z generace na generaci, ale také díky dobré organizaci výuky a osvěty ve spolcích a dobrovolných včelařských organizacích vedených kvalitními odborníky a praktiky. Ti zajišťují přenos informací a rad k dětem a mládeži nejen z řad zájemců, ale také například formou přednášek ve školách. V České republice je evidováno přibližně 300 aktivních včelařských kroužků. Při srovnání například se Slovenskem je to desetinásobek. Jako jeden z příkladů může sloužit včelařský spolek v Hradci Králové, kdy včelaři Hradce Králové na první valné hromadě, konané dne 13. dubna 1906, ustavili v Adalbertinu Včelařský spolek pro Hradec Králové a okolí. Název tohoto spolku byl v roce 1957 změněn na: Základní organizace ČSV Hradec Králové. Od roku 2005 pokračuje za podpory odboru životního prostředí statutárního města Hradec Králové projekt nazvaný Včelařství součástí ekologické výchovy v Hradci Králové. Díky tomuto projektu vznikla pro žáky mateřských škol pomůcka pro pedagogické pracovníky MŠ nazvaná Včelí rojení. Tato pomůcka při výchově nejmladší generace je doplněna pohádkovou knížkou Malá včelí královna. Pro žáky základních škol pořádá organizace besedy, kde vysvětluje zákonitosti života včel a jejich význam pro přírodu a zdraví člověka. Pro ZŠ vznikla pomůcka zobrazující uspořádání úlu, kterou si zájemci mohou i zapůjčit. Organizace v rámci tohoto projektu pořádá olympiádu nazvanou Včela a příroda. Jedná se o vědomostní a manuální soutěž družstev hradeckých škol. 

Základní organizace svazu včelařů Hradec Králové instalovala ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 2011 do Botanické zahrady stanoviště včel. Téměř všechny kvetoucí léčivé rostliny jsou vhodnou pastvou pro včely. Je to oboustranně výhodná činnost, při které dochází k opylování a sběru pylu a nektaru.

Nejen pro dětské zájemce pořádá Základní organizace svazu včelařů Hradec Králové včelařský kroužek každé úterý od 16:00 hod v budově Biskupského gymnáziam B. Balbína v Hradci Králové. Účastníci zde získají teoretické i praktické informace o včelaření, naučí se práci se školním včelstvem, výrobu pomůcek pro včelaření či zpracování včelích produktů.

Více informací o Základní organizace svazu včelařů Hradec Králové a jejich pořádaných aktivitách naleznete na stránkách www.vceliweb.cz.