VZDÁNÍ SE PRÁVA ODVOLÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PROTÁLU FARMÁŘE

VZDÁNÍ SE PRÁVA ODVOLÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PROTÁLU FARMÁŘE

VZDÁNÍ SE PRÁVA ODVOLÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PROTÁLU FARMÁŘE

 13. 12. 2021

Vzdání se práva na odvolání je možné podávat teprve po přečtení Rozhodnutí, které tím změní svůj stav na „Doručeno“ – tedy až po otevření v datové schránce (DS), otevření na PF (v případě, že žadatel nemá DS), nebo převzetí poštovní zásilky s rozhodnutím (v případě, že žadatel nemá ani PF).

Vzdání se práva na odvolání lze nejsnáze a nejrychleji podat prostřednictvím Portálu farmáře (PF) – v příloze Vám zasíláme stručný postup, jak toto podání vygenerovat a odeslat na SZIF v pěti jednoduchých krocích. Podání prostřednictvím PF pak také může urychlit samotné zpracování, protože podání z PF je zpracováno zcela automaticky, zatímco např. zpráva z DS se může k příslušným pracovníkům dostat až s určitým zpožděním (DS je jedna centrální pro celý SZIF v Praze a na centrální podatelně se musí přidělovat na příslušná pracoviště a dále příslušným referentům).

Postup – soubor ke stažení

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond