VÝZVA SZIF K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMU 20.C ZÁSAD 2018

VÝZVA SZIF K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMU 20.C ZÁSAD 2018

– ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU PRASAT
 

Předběžná žádost o zařazení do programu podpory na roky 2019 a 2020 se podává DO 27.9.2018
 

Program 20.c podporuje:

20.C.a – snížení tepelného stresu prasat v letním období
20.C.b – zlepšení stájového mikroklima
20.C.c – zlepšení prostředí pomocí prostředků proti nežádoucímu hmyzu
20.C.d – zajištění zlepšeného světelného režimu
20.C.e – šetrné metody kastrace
20.C.f – zvětšení nezaroštované plochy kotců
20.C.g – zvýšení péče o prasnice a selata na porodnách
 

Více informací najdete v přiložené výzvě SZIF.

V příloze přikládáme:

 – Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2018 – 2019 

 – Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro roky 2019 a 2020 na DP 20.C.