VÝZVA SZIF K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMU 19.A ZÁSAD 2018

VÝZVA SZIF K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMU 19.A ZÁSAD 2018

– ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU DOJNIC
 

Předběžná žádost o zařazení do programu podpory na roky 2019 a 2020 se podává 10.9. – 27.9.2018
Žadatel musí být zařazený v režimu kvality mléka Q CZ nebo musí hospodařit v režimu ekologického zemědělství.

Program 20.A podporuje:

20.A.a – napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou
20.A.b – provádění faremní diagnostiky původců mastitid dojnic
20.A.c – snižování škodlivých mikroorganismů ve stájovém prostředí
20.A.d – ošetřování končetin podle individuálních potřeb dojnic
20.A.e – snížení tepelného stresu dojnic v letním období

Více informací najdete v přiložené výzvě SZIF.