VÝZVA MZE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ v roce 2020

VÝZVA MZE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ v roce 2020

Do 31.10.2019 13:  hod. je možné podávat žádosti o podporu projektů nestátních neziskových organizací
– oprávněný žadatel: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, církev, nadace a nadační fondy, některé právnické a fyzické osoby
(zdravotní, kulturní a vzdělávací služby a sociálně právní ochrana dětí)
– minimální spoluúčast žadatele 30%, lze požádat až o 100% dotaci – odůvodnit, rozhodne MZE
– v projektu nesmí být kalkulován zisk, ani se zisku nesmí během realizace dosáhnout
Vyhodnocení přijatých projektů do 28.2.2020
Oblasti podpory dle Hlavních oblastí státní dotační politiky spadajících do působnosti MZE
:
– zapojení do zahraničních programů a aktivit (Zambie)
– sociální zemědělství
– zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež
– vzdělávání a propagace – profesní vzdělávání i akce pro veřejnost v oblasti ekologického zemědělství, bezpečnosti potravin, potravinářství, zdravé výživy, péče o klima
 

Kompletní informace k programu a Příručka pro žadatele ZDE