Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro rok 2019 a 2020 na DP 20.B.

Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro rok 2019 a 2020 na DP 20.B.

17.7.2018 – Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí na národní dotační program 20.B. pro plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Předběžné žádosti na 20.B. se podávají v termínu od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018.

Vlastní vyhlášení dotačních programů bylo provedeno zveřejněním Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018, na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů.

Zásady byly schváleny poradou vedení Ministerstva zemědělství 29. 1. 2018, poradou č. 4/2018 pod číslem jednacím 43252/2017-MZE-17251.

Vymezení dotačního programu 20.B. a jeho jednotlivých podprogramů 20.B.a.), 20.B.b.), 20.B.c.) a 20.B.d.), k nimž budou podávány tyto předběžné žádosti, vychází ze Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018, vyhlášených v únoru 2018.

Vzor předběžné žádosti na dotační program 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže, pro plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 včetně příslušných sazeb, je uveden v Příloze této Výzvy.

Předběžná žádost a vyplněné příslušné tabulky č. 1 a), 1 b), 1 c), 1 d) a 1 e) ze Zásad 2018 se podávají v listinné podobě ve dvojím originálním vyhotovení na místně příslušném oddělení příjmu žádostí LPIS Státního zemědělského a intervenčního fondu.

Podání předběžných žádostí na národní dotační program 20.B. na základě této Výzvy je, dle pravidel EU a schválení Evropské komise, podmínkou pro jeho čerpání.

Pokud žadatel nepodá předběžnou žádost ve stanoveném termínu, nemůže následně podat vlastní žádost o dotaci. Bez podání předběžné žádosti nebude žadateli poskytnuta dotace.

Předběžná žádost na 20.B. pro plnění účelu dotace od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020

Zásady 2018 najdete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2008/