VÝZVA MZE K PODÁVÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMŮ

VÝZVA MZE K PODÁVÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMŮ

20.C – ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU PRASAT
Předběžné žádosti o dotaci pro plnění podmínek od 1.10.2019 do 30.9.2020 se budou podávat 
do 30.9.2019.
Žádosti o dotaci pro plnění podmínek v podprogramech 20.C.a až 20.C.g  pro období 1.10.2018 – 30.9.2019 se podávají do 30.9.2019. Podávají žadatelé, kteří si předběžnou žádost podávali loni. 
Bez předběžné žádosti není možné podat vlastní žádost o dotaci. 
Podmínky programu najdete v Zásadách 2019: ZDE

Dotační program 20.D  Zlepšení životních podmínek v chovu prasat: 
20.C.a. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu prasat v letním období 
20.C.b. Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat
20.C.c. Podpora zlepšení životního prostředí prasat
20.C.d. Podpora opatření k zajištění zlepšeného světelného režimu
20.C.e. Podpora šetrných metod kastrace prasat
20.C.f. Podpora zvětšení nezaroštované plochy kotců prasat
20.C.g. Podpora zvýšené péče o prasnice a selata na porodnách

Formuláře předběžné žádosti a žádosti o dotaci najdete v přiložených souborech.
Výzva SZIF k podání žádosti a předběžné žádosti: ZDE