VÝZVA MZE K PODÁVÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMŮ 20.A  a 20.B

VÝZVA MZE K PODÁVÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMŮ 20.A  a 20.B

VÝZVA MZE K PODÁVÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMŮ 20.A  a 20.B 
– ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK DOJNIC A KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

Předběžné žádosti na oba programy se budou podávat od 16.9. do 30.9.2019.
Žádosti se podávají na dotační období 1.10.2019 – 30.9.2020.
Pokud žadatel v minulosti podal společnou předběžnou žádost na roky 2019 a 2020 s vyplněnými údaji na rok 2020, nemusí již novou předběžnou žádost podávat. 
Bez předběžné žádosti není možné podat vlastní žádost o dotaci. 
Samotné vyhlášení dotačních programů proběhne formou zveřejnění Zásad pro rok 2020
Dotační program 20.A  Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic:
20.A.a. Podpora napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou
20.A.b. Podpora provádění faremní diagnostiky původce mastitid dojnic
20.A.c. Podpora snížení škodlivých patogenních mikroorganizmů ve stájovém prostředí dojnic
20.A.d. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb dojnic
20.A.e. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období

Dotační program 20.D.  Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka:
20.D.a. Podpora napájení krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v zimním období temperovanou vodou
20.D.b. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním období pro krávy chované v systému chovu bez tržní produkce mléka
20.D.c. Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka
20.D.d. Podpora provádění ošetření krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu
20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka
20.D.f. Podpora chovu telat narozených kravám chovaným v systému chovu bez tržní produkce mléka technologií chovu školkovým způsobem

Předběžné podmínky programů  a žádost najdete v přiložených materiálech.