VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO DOTAČNÍHO PROGRAMU MZE 129280 PROGRAM PODPORA RETENCE VODY V KRAJINĚ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO DOTAČNÍHO PROGRAMU MZE 129280 PROGRAM PODPORA RETENCE VODY V KRAJINĚ

Podporována je výstavba nových, obnova zaniklých či rekonstrukce stávajících rybníků větších než 2 ha a odbahnění značně zanesených rybníků o výměře 2–30 ha. Dále se podporuje odstraňování havarijních situací na rybnících a případných povodňových škod.

Žadatel:
– PO nebo FO zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, musí být plátce DPH
– vybrané univerzity a školní zařízení,
– organizační jednotky ČRS nebo MRS
– rybářská sdružení či spolky
– žadatel musí rybářsky hospodařit na minim. 15 ha vodních ploch

Pro zakládání nových rybníků a obnovu zaniklých rybníků podmínka hospodaření na 15 ha vodních ploch neplatí.

Přílohy

III. výzva (PDF, 40 KB)
Pravidla – III. výzva (PDF, 840 KB)
Formuláře – III. výzva (DOC, 188 KB)

Související odkazy

Vodní zákon
Stránky provozovatele EDSSMVS

Stránky programu najdete ZDE