VÝZVA K PODÁVÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH ŽÁDOSTÍ A ŽÁDOSTÍ V DOTAČNÍCH PROGRAMU 19.A. PODPORA ÚČASTI PRODUCENTŮ

VÝZVA K PODÁVÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH ŽÁDOSTÍ A ŽÁDOSTÍ V DOTAČNÍCH PROGRAMU 19.A. PODPORA ÚČASTI PRODUCENTŮ

 

Termín pro podání předběžné žádosti pro plnění účelu dotace 1.6.2019 – 31.5.2020: 
– od 31.5.2019  do 28.6.2019
Termín pro podání žádosti o dotaci při plnění účelu dotace 1.6.2018 – 31.5.2019:
– od 31.5.2019+ do 28.6.2019
Upozornění: pokud žadatel nepodá předběžnou žádost o dotaci, nemůže si podat vlastní žádost o dotaci.
Podrobnosti a vzor žádosti v příloze.