Výzva ČSCHMS chovatelům masného skotu

Výzva ČSCHMS chovatelům masného skotu

MZE ČR v současnosti připravuje pravidla podpor pro období 2021+. Objem prostředků v I. i II. pilíři SZP bude významně nižší, proto se uvažuje o zrušení některých dotačních titulů. Jedním z kandidátů je titul VCS – tele masného typu. ČSCHMS žádá chovatele masného skotu, aby se zapojili do průzkumu nákladovosti chovu, který poskytne argumenty pro zachování podpory na masná telata.

Podrobnosti k projektu najdete ZDE