VÝZKUMNÝ PROJEKT FOOD IN BOX (FOX) ZAMĚŘENÝ NA ZPRACOVÁNÍ A BALENÍ POTRAVIN V MALÝCH PROVOZECH

VÝZKUMNÝ PROJEKT FOOD IN BOX (FOX) ZAMĚŘENÝ NA ZPRACOVÁNÍ A BALENÍ POTRAVIN V MALÝCH PROVOZECH

Výzkumný projekt FOX se zaměří na mírné technologie zpracování: nízkoteplotní sušení, mírnou extrakci, mírnou konzervaci s pulzním elektrickým polem, nebo vysokotlakou, inovativní úpravu a balení a rychlé testování kvality. Touto unikátní metodou budou produkty z ovoce a zeleniny vyráběny s vynikající fyzickou a nutriční kvalitou a přispějí k zdravější výživě člověka. 
Bude hodnocen vliv přístupu FOX na životní prostředí, podnikání, lidi a jejich zdraví a bude vývojovým nástrojem. Dopady výsledků z FOX projektu na životní prostředí, obchod a zdraví budou sloužit jako vstupní data pro vývojové etapy projektu i přip. navazující projekt. 
Bude zřízena celoevropská zájmová skupina malých zpracovatelů potravin, která bude rovněž podporovat dialog s cílem dosáhnout budoucích politických doporučení. Vypracovány budou pokyny a cílená komunikace pro každou technologii za účelem oslovení potenciálních uživatelů (cca 2 000 společností).
Do projektu je zapojena také AK ČR. V příštích třech letech se bude věnovat spolupráci s ovocnářskými a zelinářskými instituty a spolky tak, aby mohla následně vyhodnotit specifika a potřeby malých a středních farem při zpracování jejich vlastní produkce a uvádění na trh. Neméně důležitou součástí naší práce na výzkumu v rámci projektu je určení trendů a směřování poptávky spotřebitelů směrem k originálním, zdravým a kvalitním potravinám.

Základní informace o projektu najdete ZDE 
Webové stránky projektu ZDE