Výstava zemědělské techniky PODHORY 2019

Výstava zemědělské techniky PODHORY 2019

Okresní agrární komora Trutnov pořádá v roce 2019 již 11. ročník výstavy zemědělských strojů PODHORY.

Výstava PODHORY 2019 se uskuteční  ve čtvrtek 6. června 2019 v Čisté v Krkonoších od 10 do 16 hodin.

Výstava zemědělské techniky Podhory zahájila svou historii jako Den techniky organizovaný Středním odborným učilištěm zemědělským ve Fořtu v Krkonoších v roce 1996. Jejím cílem bylo představit zemědělským podnikatelům nejnovější trendy v technice na sklizeň a údržbu travních porostů a porostů na svažitých pozemcích. Prodejci techniky se v té době do horských oblastí zrovna nehrnuli.

Jak šel čas, ustálila se frekvence pořádání výstavy na jednu akci za dva roky vždy v roce mezi dvěma výstavami Techagro. Název PODHORY výstava získala v roce 1999. Učiliště zaniklo, a aby spolu s ním nezanikla i výstava, organizace se v roce 2005 ujala Okresní agrární komora Trutnov.

V současnosti je výstava zaměřena na techniku pro sklizeň a údržbu travních porostů, údržbu svažitých pozemků, techniku na konzervaci píce pro hospodářská zvířata, dále zde najdete chovatelské potřeby, techniku a technologie na energetické využití biomasy, výrobce náhradních dílů, výrobce potřeb pro údržbu strojů. Výstava je doplněna o předvedení práce některých strojů s komentářem od odborníků.

V roce 2019 byl okruh technologií rozšířen o technologie pro precizní zemědělství, připravujeme rozšíření doprovodného programu a programu pro školy.

Naši výstavu pravidelně finančně podporuje Královéhradecký kraj. Významným a tradičním partnerem akce je také městys Černý Důl.

Výstava se koná na louce pod širým nebem, proto je třeba, aby návštěvníci počítali s nižším komfortem a v případě potřeby se vybavili teplejším oblečením popř. vhodnou obuví.

 

Firmy, které by měly zájem o účast na výstavě najdou v příloze tohoto článku přihlášku a pokyny pro účastníky. Vyplněnou přihlášku prosíme zašlete do 30.4.2019 na adresu uvedenou v Pokynech.