VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY 2017

VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY 2017

Ječmen jarní – SDO ke stažení

Ječmen jarní – 2. a 3. rok zkoušek ke stažení

Ječmen jarní – 1. zkoušek ke stažení

Hrách polní jarní – soubor ke stažení

Bob polní – soubor ke stažení

Vikev setá – soubor ke stažení

Lupina úzkolistá – soubor ke stažení

Hořčice Bílá – soubor ke stažení

Řepka jarní – soubor ke stažení

Brambor – velmi rané odrůdy – soubor ke stažení 

Řepka ozimá – 1. rok zkoušek – soubor ke stažení

 

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský