Výsledky sklizní skutečnost 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016 a odhad k 15.6. 2017

Výsledky sklizní skutečnost 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016 a odhad k 15.6. 2017

Výsledky odhadu sklizní k 15.6. 2017 porovnané s tříletým průměrem – soubor ke stažení na http://www.apic-ak.cz/vysledky-sklizni-skutecnost-2007_2008_2009_2010_2011_2012_2013_2014_2015_2016-a-odhad-k-15-6-2017.php

Výsledky sklizní skutečnost 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016 a odhad k 15.6. 2017 – soubor ke stažení na http://www.apic-ak.cz/vysledky-sklizni-skutecnost-2007_2008_2009_2010_2011_2012_2013_2014_2015_2016-a-odhad-k-15-6-2017.php

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský