Výsledky dvouletých pokusů ÚKZÚZ – dostupnost fosforu a síry na výnos

Výsledky dvouletých pokusů ÚKZÚZ – dostupnost fosforu a síry na výnos

ÚKZÚZ vydal výsledky dvouleté vegetační zkoušky Vliv dostupnosti fosforu v půdě na výnos a Vliv dostupnosti síry v půdě na výnos.

Kompletní znění níže