Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd 2014 – 2019

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd 2014 – 2019

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd 2014 – 2019

Agrochemické zkoušení půd představuje pravidelné zjišťování parametrů půdní úrodnosti a je podkladem pro rozhodování o hnojení půdy. UKZUZ jej provádí podle Zákona 153/2008 Sb. a výsledky jsou vkládány na Portál farmáře.

Závěry AZZP za období 2014 – 2019:

1. přístupné živiny a síra:
– průměrné pH zemědělské půdy je 6, orné půdy 6,1; pH ve sledovaném období stagnuje; pH do 5,5 je na 31,39% zem.p., pH 5,6 – 6,5 je na 39,17% zem.p., pravidelné vápnění aspoň udržovací dávkou Ca doporučeno na 70,9% zem.p.
– průměrná zásoba přístupného fosforu 89mg/kg, orná půda 90 mg/kg, ve sledovaném období bez výrazných změn; intenzivně dohnojit fosforem potřebuje 25,19% půd
– průměrný obsah přístupného draslíku je 253 mg/kg, orná půda 252 mg/kg, od roku 2009 stagnuje
– průměrný obsah přístupného hořčíku je 198 mg/kg, orná půda 194 mg/kg, vývojový trend kolísavý
– průměrný obsah přístupného vápníku je 2.957 mg/kg, stagnuje
– zásobenost půd hořčíkem a draslíkem – pozvolné zužování poměru, dobrý poměr 65,2% orných půd, vyhovující poměr 29,3% orných půd
– průměrný obsah síry na orné půdě 17,5 mg/kg, 74,67% vzorků je v kategorii velmi nízkého a nízkého obsahu; v posledních 20 letech výrazný úbytek – hnojení sírou je aktuální

2. mikroelementy:
– průměrný obsah bóru v orné půdě je 1,06 mg/kg, orná půda s nízkým obsahem – 44,15%, se středním obsahem 21,1%, s vysokým obsahem 33,87% – vysoký obsah ve speciálních kulturách
– průměrný obsah mědi je 3,7 mg/kg – orná půda s nízkým obsahem – 10,3 %, se středním obsahem 70,38%, s vysokým obsahem 18,51%
– průměrný obsah železa je 317 mg/kg – orná půda s nízkým obsahem – 0,12 %, se středním obsahem 82,67%, s vysokým obsahem 16,43%
– průměrný obsah manganu je 126 mg/kg – orná půda s nízkým obsahem – 0,73 %, se středním obsahem 87,71%, s vysokým obsahem 10,75%
– průměrný obsah zinku je 5,9 mg/kg – orná půda s nízkým obsahem – 5,15 %, se středním obsahem 55,8%,  s vysokým obsahem 38,24% , ve speciálních kulturách je většina půd s vysokým obsahem

3. kadmium:
– průměrný obsah přístupného kadmia je 0,12 mg/kg ; pracovní limit překročen u 1,32% orné půdy a 1,25% travních porostů – uživatelé půdních bloků, na kterých došlo k překročení limitu kadmia je ve výsledcích AZZP na Portálu farmáře na tuto skutečnost upozorněni

Doporučení:
– fosfor: řepařská a bramborářská výrobní oblast průměrná roční dávka 30 kg P2O5/ha
– draslík: udržení stavu přístupného draslíku (v půdách, kde není v nadbytku) v řepařské oblasti roční průměrná dávka 100 kg K2O/ha; bramborářská oblast 150 kg K2O/ha; při zapravený rostlinných zbytků stačí 40 – 60 kg K2O/ha
– minerální hnojení obecně – účelná dávka dle zásobenosti půdy a produkce:
   N 100 – 120 kg/ha
   P2O3 – asi 30 kg/ha
   K2O – 50 – 150 kg/ha (vyšší dávku pro bramborářskou oblast)

Publikace Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd 2014 – 2019 najdete ZDE