VÝSLEDEK SUPERTRIALOGU KE SPORNÝM BODŮM SZP

VÝSLEDEK SUPERTRIALOGU KE SPORNÝM BODŮM SZP

VÝSLEDEK SUPERTRIALOGU KE SPORNÝM BODŮM SZP

V rámci supertrialogu dosáhly instituce EU dne 25.6.2021 dohody o podobě posledních sporných bodů SZP 2023+.
Dohodu potvrdila dne 28.6.2021 Rada ministrů, na přelomu září a října ji musí ještě schválit Evropský parlament.
Následovat budou delegované a implementované prováděcí akty.

NOVÁ SZP, dohoda o sporných bodech:

PŘÍMÉ PLATBY:
Redistributivní platba povinná – minim. 10% přímých plateb
Dobrovolné nástroje:
– degresivita plateb
  
– pokud aplikována – možno až do 85% pro částky do 60.000 EUR
– zastropování
   –
pokud aplikováno – povinně zastropovat částky nad 100.000 EUR na 100%
– degresivita i zastropování pouze pro základní podporu příjmů BISS (dnešní SAPS)
   – bude možné odečíst až 100% nákladů na zaměstnance vč. daní a sociálních odvodů
 

Malí zemědělci  – zvýhodnění v I. i II. pilíři, strop 1250 EUR

Ekoschémata:
– povinná pro členské státy, dobrovolná pro zemědělce
– nevyčerpané prostředky se nevracejí do EU rozpočtu, převedou se do ostatních položek přímých plateb
– minimálně 2 linie aktivit

Citlivé komodity: 13 + 2% prostředků PP
   – vyloučeny konzumní brambory (lze vyměnit za dusík poutající plodiny)

PODMÍNĚNOST – sporné DZES:
– DZES 8 – rotace i diverzifikace plodin
– DZES 9 – plochy neprodukčních prvků buď:
               1) pokud odděleně od ekoschémat: aspoň 4% zemědělské půdy, bez meziplodin a dusík poutajících plodin
               2) pokud v rámci ekoschémat: aspoň 7% plochy  – 3% bez podpory na ekoschémata, 4%
                   s podporou na ekoschémata; bez meziplodin a dusík poutajících plodin
               3) 7% orné půdy – 3% neprodukční prvky a na 4% meziplodiny a dusík poutající plodiny
                – meziplodiny lze hnojit

SOCIÁLNÍ PODMÍNĚNOST:
– zavedena od roku 2025

II. PILÍŘ – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA:
– zemědělsko-environmentální opatření dosahují 35% rozpočtu pro II. pilíř; ANC se započítávají z 50% a wellfare zvířat ze 100%