VÝSKYT HRABOŠE V PROSINCI 2023

VÝSKYT HRABOŠE V PROSINCI 2023

UKZUZ vydal informaci o výskytu hraboše polního v prosinci 2023.
Před koncem roku 2023 zvýšení populací hraboše polního. Z celorepublikového listopadového průměru 846 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha)  stouply hodnoty v prosinci na 1 308 AVN/ha, což napříč sledovaných plodin představuje 4,3násobek aktuálního prahu škodlivosti.  Navzdory menšímu rozsahu vyhodnocených dat přetrvává riziko velmi vysokého ohrožení porostů v krajích Jihomoravský, Olomoucký, Pardubický, Zlínský a v jihovýchodním cípu Vysočiny.

V případě, že průběh počasí dovolí aplikaci rodenticidů, mohou zemědělci provádět na pozemcích s kalamitním výskytem hraboše aplikace rodenticidu STUTOX  II a Ratron GW ve zvýšené dávce do 10 kg na hektar při aplikaci do nor, a to dle vydaných nařízení ÚKZÚZ.  

Připomínáme, že aplikace přípravku musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději 3 dny před jejím zahájením. ÚKZÚZ provádí kontroly dodržování podmínek aplikace stanovených v nařízení.   

Celou informaci najdete ZDE.