Výskyt hraboše – povinnosti a náhrada škody

Výskyt hraboše – povinnosti a náhrada škody

  1. povinnost ohlásit plánovanou aplikaci rodenticidů
  2. provádět aplikaci může jen držitel osvědčení o odborné způsobilosti min. I. stupně, osvědčení I. stupně je možné získat i proškolením u zaměstnavatele – změna od 1.7.2023
  3. v oblastech, kde není možné kvůli výskytu chráněných druhů zvířat aplikovat rodenticidy je možné požádat o náhradu újmy za ztížené hospodaření podle zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb, § 58)
  4. Pokud v souvislosti se škodami způsobenými hrabošem potřebujete podat OVM (ohlášení vyšší moci) na SZIF, musíte nejprve podat na UKZUZ Žádost o provedení odborného úkonu. Na jejím základě UKZUZ vydá Odborné posouzení o poškození porostů z důvodu výskytu hraboše polního. Odborný posudek v tomto případě není zpoplatněn.

Celou informaci najdete ZDE.