Výskyt hraboše polního v únoru 2023

Výskyt hraboše polního v únoru 2023

Z výsledků únorových pozorování výskytu hraboše polního Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) vyplývá, že populace hraboše od ledna opět významně vzrostla. Průměrný počet aktivních východů z nor na hektar celorepublikově stoupl z lednových 661 na 729, což představuje hodnotu 3,6násobku zimního prahu škodlivosti. Nejvyšších průměrných hodnot dosáhly populace v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji.

Z více než 880 pozorování provedených v únoru 2023 byly necelé dvě třetiny dat získány v porostech ozimých plodin a jednoletých kultur. Hodnoty v těchto plodinách dosáhly v průměru 2,7násobku prahu škodlivosti, který představuje pro zimní období hodnotu 200 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha).

V porostech řepky se průměrné hodnoty pohybovaly na 4,2násobku prahu škodlivosti, čímž se tato plodina po porostech víceletých plodin řadí za druhou nejpostiženější. V krmných a trvalých kulturách se hodnoty pohybovaly na úrovni 1 124 AVN/ha (zde je zimní práh škodlivosti 400 AVN/ha), což odpovídalo 2,8násobku prahu škodlivosti.

Nejvyšších průměrných hodnot dosáhly populace v Jihomoravském (1 784 AVN/ha), Olomouckém (1 391 AVN/ha) a Zlínském kraji (1 067 AVN/ha), což představuje 5,3-8,9násobek prahu škodlivosti. Tato čísla tak přesahují únorové hodnoty z let 2020 a 2021.

Výjimkou nebyly počty přesahující 10 000 AVN/ha v porostech vojtěšky a řepky na Břeclavsku a Znojemsku. Mimo moravské kraje se ve větší míře objevovaly vysoké počty hrabošů také na Třebíčsku, Lounsku, Jičínsku a Nymbursku.

Od 1. března 2023 platí pro hraboše polního jarní práh škodlivosti, který činí pro všechny plodiny 50 AVN/ha, což při zachování současných populačních hustot představuje velmi vysoké riziko ohrožení pěstovaných plodin, zejména ozimů.

V některých krajích lze od března v průměru předpokládat dosažení až 25násobku prahu škodlivosti a v některých lokalitách i mnohem více. Tato čísla představují riziko vážného ohrožení pěstovaných plodin v jarním období 2023.

Pro snížení škod způsobených hrabošem polním mohou zemědělci využít aplikací přípravků na ochranu rostlin do nor v dávce 2 kg na hektar nebo ve zvýšené dávce 10 kg na hektar. Využití zvýšené dávky přípravků na ochranu rostlin je možné na základě Nařízení ÚKZÚZ od 21. února do 21. června 2023, vydaných v souvislosti s mimořádným stavem v ochraně rostlin.  

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

Zdroj: Státní veterinární správa ČR