Výskyt hraboše polního v červnu 2024

Výskyt hraboše polního v červnu 2024

Výsledky monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily mírné navýšení populací hraboše polního. Z celorepublikového průměru 176 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) v květnu stouply hodnoty v červnu na 216 AVN/ha. Dle přepočtu letního prahu škodlivosti se jedná o  1,1násobek, což odpovídá stavu mimo gradaci. Riziko vzniku lokálních škod je však možné očekávat v krajích Olomoucký, Středočeský a Ústecký, kde se hodnoty místy pohybují nad 5násobkem prahu škodlivosti.

Od 1. června se změnil práh škodlivosti z 50 AVN/ha na 200 AVN/ha ve všech plodinách, což snižuje potenciální škodlivost hraboše v letních měsících. 

Inspektoři ÚKZÚZ prováděli červnová pozorování výskytu hraboše polního převážně v jarních plodinách, v sadech a v krmných plodinách po seči.  Průměrné hodnoty v jednoletých kulturách dosáhly 12 AVN/ha (tj. 0,1násobku aktuálního prahu škodlivosti). Průměrný počet AVN/ha v ostatních monitorovaných plodinách  činil 394, což odpovídá hodnotě 2násobku aktuálního prahu škodlivosti (ten do září představuje 200 AVN/ha pro všechny plodiny). Lokálně hrozí škody v porostech krmných plodin a mladých výsadeb ovocných stromů. 

Riziko ohrožení porostů hrabošem polním kleslo v celé ČR (včetně moravských okresů). Lokálně  se mohou objevovat škody v krmných plodinách v Olomouckém, Středočeském a Ústeckém kraji. Nejvyšší výskyty, přesahující i 2 000 AVN/ha (10násobek prahu škodlivosti), byly v červnu zjištěny v porostech vojtěšek v okresech Kolín, Kutná Hora, Most a Teplice.  

Dne 6. června 2024 skončila platnost nařízení o výjimečném povolení pro omezené a kontrolované použití vyšší dávky přípravků na ochranu rostlin proti hraboši.  

Při déle trvajících problémech s hraboši je možné využít aplikace rodenticidů do nor v základní dávce 2 kg/ha. Aplikovat lze v místech, kde to umožňují podmínky porostu a po seči. 

Připomínáme, že aplikace přípravku musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději 3 dny před jejím zahájením.      

Aktuální vývoj populací hraboše polního můžete sledovat na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ.  Další souhrnné informace o stavu hraboše polního budou zveřejněny v září.