Výskyt hraboše polního v březnu 2023

Výskyt hraboše polního v březnu 2023

Z výsledků březnových pozorování výskytu hraboše polního Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem (ÚKZÚZ) vyplývá, že se stav populací drží na podobné úrovni ve srovnání s daty za únor, ale změnou prahu škodlivosti od 1.března se čtyřnásobně zvýšila jeho škodlivost. Průměrný počet aktivních východů z nor na hektar celorepublikově činí 664, což představuje hodnotu 13,2násobku prahu škodlivosti. Na rekordní průměrný 36násobek prahu škodlivosti se v březnu vyšplhaly populace hraboše ve Zlínském kraji, následovány krajem Olomouckým s 32násobkem.

Z více než 900 březnových pozorování byla většina získána v porostech ozimých plodin a jednoletých kultur. Hodnoty výskytu v těchto plodinách dosahují v průměru 601 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha), což odpovídá 12násobku prahu škodlivosti, který pro jarní období představuje hodnotu 50 AVN/ha.

V trvalých plodinách se průměrné hodnoty pohybovaly na úrovni 803 AVN/ha, což odpovídá 15,7násobku prahu škodlivosti. Tato čísla představují enormní ohrožení plodin jak pro krmné, tak potravinářské využití.  

Nejvyšších čísel dosáhly populace ve Zlínském a Olomouckém kraji. Zde se průměrné hodnoty vyšplhaly na 1 808 AVN/ha (36násobek prahu škodlivosti!) a 1 644 AVN/ha (32násobek prahu škodlivosti), což jsou hodnoty, které pro toto období nemají obdobu (a to včetně kalamitních let 2019-2021).

V Jihomoravském kraji se průměrný počet AVN/ha pohyboval okolo 1 221 (24násobek prahu škodlivosti). Nejvyšší hodnoty byly dosaženy na Kroměřížsku katastr Žalkovice, kde bylo zjištěno okolo 18 000 AVN/ha. Vysoké hodnoty byly zjišťovány v porostech řepky olejky.

Mimo moravské kraje se objevují vysoké počtu hrabošů také na Lounsku, Pardubicku a Šumpersku. V současnosti je zřejmé, že vývoj populací již nemůže ovlivnit průběh počasí. 

Na pole s krmnými plodinami a v protierozních travních pásech je stále vhodné rozmístit berličky pro dravé ptáky. Tam, kde výskyt hraboše dosahuje prahu škodlivosti je možné reagovat aplikací rodenticidů, pokud to podmínky dovolí (po obeschnutí nebo při ranních přímrazcích). Aplikace za vlhka urychluje rozpad granulí a stává se tak méně účinnou! Mimo ruční vkládání do nor je možné využít  strojové aplikace rodenticidů, kdy jsou granule uloženy do umělé nory.

Od 21. února 2023 je vydáno Nařízení o výjimečném použití rodenticidů ve zvýšené dávce s platností do 21. června 2023. Zemědělci mohou v tomto období využít jak standardní aplikace do 2 kg/ha, tak aplikace vyšší, a to až do 10 kg/ha.

V Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji byly hlášeny aplikace na měsíc březen na plochu odpovídající 70 000 ha, z čehož zvýšená dávka byla využita ve 40 % případů (nejčastěji do 5 kg/ha). 

Aktuální vývoj populací hraboše polního je možno sledovat na Rostlinolékařském portálu, měsíční souhrn z monitoringu tohoto škůdce zveřejňuje ÚKZÚZ na svém webu www.ukzuz.cz.  

Ivana Kršková, tisková mluvčí