VÝŠE SAZBY MIMOŘÁDNÉ PODPORY na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022

VÝŠE SAZBY MIMOŘÁDNÉ PODPORY na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022


V Praze dne 15. srpna 2022 – V souvislosti s administrací mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022, SZIF zveřejňuje dle § 8 nařízení vlády č. 156/2022 Sb., výši sazby.

· Výše sazby mimořádné podpory na průměrný počet prasnic stanovený jako aritmetický průměr z počtu prasnic vedených v ústřední evidenci podle plemenářského zákona za období od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 je stanovena na částku 4 167,13 Kč/1 prasnice, za předpokladu, že průměrný počet činil nejméně 3 prasnice.


· Výše sazby mimořádné podpory na kuřata chovaná na maso podle počtu prodaných kuřat chovaných na maso za období od 1. ledna 2022 do 30. dubna 2022, nebo na kuřata chovaná na maso podle počtu prodaných kuřat chovaných na maso za období od 1. října 2021 do 30. dubna 2022 (v případě ekologického zemědělství), je stanovena na 5,41 Kč/1 kuře za předpokladu, že bylo prodáno nejméně 500 kusů kuřat chovaných na maso.


· Výše sazby mimořádné podpory na průměrný počet chovaných dojnic stanovený jako aritmetický průměr z počtu dojnic vedených v ústřední evidenci za období od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 je stanovena na 400,00 Kč/1 dojnice za předpokladu, že průměrný počet činil nejméně 3 dojnice.


· Výše sazby mimořádné podpory na výměru ovocného sadu vedenou k 31. prosinci 2021 v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství s ovocným druhem jabloň nebo na výměru ovocného sadu, který je obhospodařován v režimu intenzivního ovocnářství, a která byla vedena k 31. prosinci 2021 v evidenci půdy s ovocným druhem jabloň, je stanovena na 17 931,62 Kč/1 ha za předpokladu, že minimální výměra ovocného sadu s ovocným druhem jabloň evidovaná k 31. prosinci 2021 činila nejméně 0,5 ha.


· Výše sazby mimořádné podpory na výměru konzumních brambor podle § 9 nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 8 nařízení vlády č. 331/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo podle §24 odst. 5 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů je stanovena na 5 152,82 Kč/1 ha za předpokladu, že minimální výměra konzumních brambor, na kterou byla poskytnuta dotace či podpora, činila nejméně 1 ha.