Výše podpor OSVČ v zemědělství – stav k 1.4.2020

Výše podpor OSVČ v zemědělství – stav k 1.4.2020

OŠETŘOVNÉ PO DOBU UZAVŘENÍ VÝCHOVNÝCH ZAŘÍZENÍ – SHRNUTÍ K 1.4.2020

– také pro OSVČ, žádat mohou i podnikatelé v zemědělství
– vyplácí se po celou dobu uzavření školských a jiných dětských zařízení a zařízení pečujících o hendikepované osoby
– žádat mohou rodiče dětí mladších 13 let, rodiče hendikepovaných dětí a dospělých bez omezení věku po dobu uzavření zařízení sociálních služeb (např. stacionář
– dva pečující se mohou v péči neomezeně střídat
– výplata ošetřovného zpětně k datu přijetí mimořádných opatření
– tiskopis předá škola (obvykle na webu) + vyplněný zaslat zaměstnavateli
– po skončení kalendářního měsíce vyplnit tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovných zařízení – poslat zaměstnavateli
– výplata za kalendářní den (= i za svátky a víkendy), 60% redukovaného denního základu
– pečující osoba dostane ošetřovné jen  na 1 dítě (pokud má doma více dětí, dostává jen jedno ošetřovné)
– právo na výplatu končí dnem, kdy výchovné zařízení opět zahájí provoz

Všechny informace:  https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

PŘÍMÁ PODPORA PRO OSVČ – STAV K 1.4.2020

– žádat mohou i podnikatelé v zemědělství
– žadatel musí podnikání vykonávat jako hlavní činnost (vedlejší činnost – výjimky)
– za období leden až březen 2020 musí vykázat aspoň 10% pokles příjmů oproti období leden – březen 2019
– žadatel musí mít za rok 2019 hrubý příjem minimálně 180.000 Kč nebo minimální měsíční příjem 15.000,- Kč
– bonusové období je od 12.3.2020 do 30.4.2020
– celková částka za celé období = 25.000,- Kč
– žádost na FÚ, kam žadatel podává přiznání k dani z příjmů, ideálně podat přes portál EPO

Všechny informace:  https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055