Vynechání 2.seče nebo pastvy – žadatelé o AEKO a EZ – sucho

Vynechání 2.seče nebo pastvy – žadatelé o AEKO a EZ – sucho

Žadatelé o AEKO a EZ mohou za stanovených podmínek vynechat druhou seč nebo pastvu z důvodu sucha.

Žadatelé o AEKO – ošetřování travních porostů a o ekologické zemědělství, pokud kvůli suchu nemohou provést druhou seč nebo pastvu porostů mohou DO 31.10.2018 PODAT NA SZIF OZNÁMENÍ VYŠŠÍ MOCI. Je také možné u specifických managementů OTP využít možnosti souhlasu s vynecháním seče nebo pastvy od orgánu ochrany přírody. K oznámení vyšší moci se nemusí přikládat potvrzení ČHMÚ. 
Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě.