VÝKLAD SZIF POJMU ASISTOVANÉ A AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ – OPERACE 4.1.1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

VÝKLAD SZIF POJMU ASISTOVANÉ A AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ – OPERACE 4.1.1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

SZIF vydal výklad pojmů asistované a automatické řízení, kvůli nejasnostem v uznatelných výdajích 4.1.1 Investice do zemědělských podniků.
Jako asistované řízení nebudou uznány GPS navigace ani se světelnými lištami s LED diodami, které řidiče pouze navádějí, kudy má jet, ale samy neprovádějí žádný úkon.
Podrobný výklad najdete v připojeném materiálu.