VÝJIMKA MZE PRO PŘIVEDENÍ KONVENČNÍCH ZVÍŘAT DO EKOLOGICKÉHO CHOVU platná od 1.1.2022 do 31.12.2022

VÝJIMKA MZE PRO PŘIVEDENÍ KONVENČNÍCH ZVÍŘAT DO EKOLOGICKÉHO CHOVU platná od 1.1.2022 do 31.12.2022

Vzhledem k novému nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (dále jen „nařízení (EU) 2018/848“) účinného od 1. 1. 2022, se Ministerstvo zemědělství rozhodlo k bodu 1.3.4.4.1. a 1.3.4.4.2. Příloze II, Části II vydat hromadnou výjimku pro všechny ekologické zemědělce v České republice.

Čímž jim odpadá povinnost si pro přivedení konvenčních zvířat, v těchto dvou bodech, žádat o výjimku pro přivedení. Vlastní výjimka je přiložena k tomuto článku.

Znění jednotlivých bodů:

1.3.4.4.1. V případě utváření nového stáda nebo hejna lze do něj pro účely plemenitby uvést mladá zvířata pocházející z konvenčního chovu. Ihned po odstavu musejí být chována v souladu s pravidly ekologické produkce. Kromě toho platí ke dni, kdy jsou zvířata zařazena do stáda nebo hejna, tato omezení:

a) skot, koňovití a jelenovití musejí být mladší šesti měsíců;
b) ovce a kozy musejí být mladší 60 dnů;
c) prasata musejí mít hmotnost nižší než 35 kg;
d) králíci musejí být mladší tří měsíců.

1.3.4.4.2. V případě obnovy stáda nebo hejna lze do něj pro účely plemenitby zavést dospělá zvířata pocházející z konvenčního chovu, a to samce a dosud nerodící samice. Následně musejí být chována v souladu s pravidly ekologické produkce. Kromě toho počet samic podléhá těmto omezením za rok:

a) lze zavést nejvýše 10 % počtu dospělých koňovitých nebo skotu a 20 % počtu dospělých prasat, ovcí, koz, králíků nebo jelenovitých;

b) v případě jednotek s méně než deseti kusy koňovitých, jelenovitých nebo skotu či králíků nebo s méně než pěti kusy prasat, ovcí či koz je každá taková obnova omezena nejvýše na jedno zvíře ročně.

!!! V případě přivedení drůbeže či navýšení procent z bodu 1.3.4.4.2. na 40 % platí, že se na Ministerstvu zemědělství o výjimku žádat stále  musí!!!

Informace k poskytnutí výjimky jsou také uvedené v Metodickém pokynu 6/2021.

Tato výjimka je platná od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.


Přílohy:

    Výjimka na přivedení konvenčních zvířat do EZ (PDF, 329 KB)

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR