Vyjádření ČMŠSA k současné situaci způsobené válečným konfliktem na Ukrajině a s tím souvisejících dopadů do zemědělského sektoru

Vyjádření ČMŠSA k současné situaci způsobené válečným konfliktem na Ukrajině a s tím souvisejících dopadů do zemědělského sektoru

01. 04. 2022


TISKOVÁ ZPRÁVA – Jménem členů Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace (ČMŠSA) bychom rádi ujistili zemědělské podnikatele a veřejnost, že pro zajištění potravinové soběstačnosti České republiky je k dispozici dostatek osiv základních obilovin, luskovin a základních zelenin. Bohužel jiná situace je v oblasti zajištění osiva kukuřice, slunečnice, řepky, sóji, řepy a sadby brambor, kde je Česká republika částečně nebo téměř plně závislá na zahraničních dovozech. Zde přesně nevíme, zda bude možné pro ČR zajistit dostatek těchto osiv.

Rovněž chceme prostřednictvím této zprávy upozornit zodpovědné orgány (Ministerstvo zemědělství) a zemědělské subjekty na to, že v roce 2023 hrozí nedostatek osiv, které jsou zapotřebí pro plnění dotačních titulů druhého pilíře SZP 2023-27, nejvíce se to dotýká Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO). V ohrožení je zejména tuzemská výroba tzv. drobných semen (např. jeteloviny a trávy).

ČMŠSA a její členové jsou připraveni spolupracovat na tom, aby Česká republika byla co nejvíce soběstačná v oblasti zajištění dostatku osiv všech polních plodin, které jsou potřebné pro bezproblémové fungování zemědělského sektoru v naší zemi.