VŠÚO Holovousy s. r. o. na výstavě Flóra Olomouc 2017

VŠÚO Holovousy s. r. o. na výstavě Flóra Olomouc 2017

Na olomouckém výstavišti Flora se ve dnech od 5. do 8. října konala tradiční výstava Flora Olomouc 2017 – podzimní etapa. Nově byla součástí i mezinárodní přehlídka ovoce Europom. Hlavním cílem byla propagace a podpora rozmanitosti ovocných druhů, jejich zachování a využití. Pořadatelem se stal Český zahrádkářský svaz za podpory VŠÚO Holovousy s.r.o. v podobě poskytnutí vzorků jablek pro účely této přehlídky.

VŠÚO Holovousy s.r.o. dále prezentoval ve vlastní expozici nejen výsledky výzkumu, ale rovněž novinky ve šlechtění a vystavil sortiment vyšlechtěných jablek a krajových odrůd z genofondových sbírek. Zájemcům bylo poskytnuto rovněž poradenství.

Expozice byla odbornou komisí oceněna čestným uznáním.