Vodovody a kanalizace České republiky

Vodovody a kanalizace České republiky

Vodovody a kanalizace České republiky 2016 

Publikace Ministerstva zemědělství prezentuje vývoj oboru vodovodů a kanalizací a přináší údaje převážně ekonomického charakteru včetně vlivu rozsahu infrastrukturního majetku provozovaného jedním provozovatelem na efektivitu provozování. 
Rok vydání: 2017 
Cílová skupina: vodohospodáři 
Tématické oblasti: Vodní hospodářství 
ISBN: 978-80-7434-386-5
Vydavatel Ministerstvo zemědělství 

    Vodovody a kanalizace České republiky 2016 (PDF, 2 MB)