Veterinární dozor v období nouzového stavu, informace SVS ČR

Veterinární dozor v období nouzového stavu, informace SVS ČR

zdroj.: 03.04.2020 | SVS ČR

 

V období nouzového stavu nadále probíhají tyto činnosti:
 

 • Kontroly za účelem dohledání a stažení nebezpečných potravin z trhu
 • Kontroly hygienických podmínek prodeje potravin živočišného původu
 • Kontroly zaměřené na ochranu spotřebitelů před nekalými praktikami.
 • Řešení závažných případů týrání zvířat vyžadujících okamžité řešení, popřípadě řešení akutních případů a událostí při přepravě (havárie).
 • zajišťující ověření certifikovaných požadavků na zdraví zvířat a vlastní certifikace zásilek zvířat v nezměněném režimu a frekvenci.
 • U zásilek zvířat směřujících do ČR se provádí kontrola plnění požadavků na zdraví zvířat, na vyhovující výsledky požadovaných vyšetření a na dodržení dodatečných garancí.
 • vyšetření v rámci povinných monitorovacích programů (AI, salmonela, TSE, AMP).
 • Koordinace a kontrola provádění diagnostických vyšetření potřebných pro certifikaci zásilek zvířat do zemí EU a do třetích zemí a vyšetření prováděných před odesláním jatečných zvířat na porážku.

 

Omezená dozorová činnost:
 

 • Na nejnižší možnou úroveň byly redukovány plánované, tj. preventivní kontroly hygieny v provozech, které dlouhodobě vykazují vysoký hygienický standard (zejména bourárny a porcovny masa, výrobny masných výrobků nebo mlékárny).
 • Byly odsunuty kontroly plnění legislativy, která nově nabývá účinnosti (např. povinné označování původu hlavní složky účinné od 1. 4. 2020).
 • Kontroly tzv. prodeje ze dvora
 • domluveny zjednodušené podmínky přepravy potravin, zejména nebude dočasně vyžadována povinná registrace dopravce
 • pravidelné plánované kontroly u subjektů zahrnující kontrolu povinných požadavků, které jsou kontrolovány již dlouhodobě a pravidelně s minimálním počtem zjištěných porušení. Rovněž jsou omezeny kontroly prováděné za účelem schválení nových subjektů provádějících činnost vyžadující schválení.
 • v případě zdravotních zkoušek, které je chovatel ve spolupráci se soukromým veterinárním lékařem povinen zajistit do jednoho roku od provedení v roce předchozím, povolena tolerance posunutí termínu vyšetření po dobu trvání nouzového stavu plus jeden měsíc.

 

 

Podrobnosti ZDE