Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XVI, číslo 8

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XVI, číslo 8