VERVA DIESEL s 30% HVO – NELZE UPLATNIT VRATKU SPOTŘEBNÍ DANĚ

VERVA DIESEL s 30% HVO – NELZE UPLATNIT VRATKU SPOTŘEBNÍ DANĚ

Od 16.3.2020 začne Unipetrol RPA, s.r.o. prodávat na čerpacích stanicích BENZINA svůj prémiový produkt Verva Diesel nově s obsahem nejméně 30% hydrogenovaných rostlinných olejů (HVO), tzn. jako směs uvedenou v §45(2)(o) zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních. Na kvalitě motorové nafty pro její tankování jako pohonnou hmotu se tím nic nezmění. V souvislosti s touto směsí však upozorňujeme, že z takového vybraného výrobku nelze uplatnit nárok na vrácení spotřební daně dle §57 Zákona o spotřebních daních tzn. osobám užívajícím tyto pohonné hmoty pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese.

Předpokládáme, že výroba a distribuce motorové nafty Verva Diesel s obsahem minimálně 30%HVO bude probíhat až do konce roku 2020.

Důvodem změny složení produktu jsou povinnosti společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. plnit v roce 2020 ještě náročnější cíl v oblasti snižování emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě než v minulém ročním období.
I když se úplně nedomníváme, že by členové Agrární komory ČR používali tento druh prémiové pohonné hmoty pro provádění zemědělské prvovýroby, považujeme za účelné Vás informovat.
Tato záležitost byla též projednána s celní správou.

Uplatnit vratku spotřební daně dle výše uvedeného paragrafu Zákona o spotřebních daních bude možné i nadále z motorové nafty pod názvem EFFECTA DIESEL běžně dostupné na všech čerpacích stanicích BENZINA.