Veřejné šetření Evropské komise k chování řetězců

Veřejné šetření Evropské komise k chování řetězců

EU a nekalé praktiky 

V polovině srpna byla spuštěna veřejná konzultace Evropské komise k řešení nekalých praktik obchodní řetězců pod názvem „Iniciativa pro lepší fungování potravinového řetězce“. Odpovědět na dotazník bude možné do 17. listopadu 2017.

Iniciativa, která navazuje na závěry pracovní skupiny pro zemědělské trhy, si klade za cíl zjistit závažnost a četnost porušování legislativy, vyhodnotit skutečné postavení zemědělců a potravinářů v dodavatelsko-odběratelské vertikále a připravit závěry pro eventuální legislativní úpravu.  

Komisař pro zemědělství a venkov Phil Hogan se k záměru vyhlásit veřejnou konzultaci vyjádřil následovně: „ Zemědělci jsou prvním článkem potravinové vertikály, poskytují potravinářům surovinu, bez které by nebylo možné žádné potraviny vyrábět, prodávat ani konzumovat. Přes to jsou stále nejslabším článkem řetězce. Z tohoto důvodu cítíme silnou potřebu přijmout takovou legislativní úpravu dodavatelsko-odběratelských vztahů, která přispěje k vybalancování současné nerovnováhy. Byl bych velmi rád, kdyby se tato veřejná konzultace setkala s podobným nebo ještě větším zájmem, jako tomu bylo v případě veřejné konzultace o Společné zemědělské politice Evropské unie.“ Evropská komise tak reaguje nejen na slabou pozici zemědělců v rámci potravinové vertikály, ale také na problematiku tzv. dvojí kvality potravin, která se v zemích Visegrádské čtyřky dostalo v poslední době velké pozornosti. Výrobci potravin totiž na svoji obhajobu uvedli, že pouze plní zadání maloobchodu na levnější výrobu, což je nicméně v rozporu s faktem, že ceny potravin jsou v České republice na minimálně stejné úrovni jako v sousedních zemích, které patří k původní unijní patnáctce. Veřejná konzultace je dostupná online na stránkách Evropské komise, případně na webu Agrární komory České republiky.  Vyplnění dotazníku zabere přibližně půl hodiny, přičemž je možné dotazník doplnit ještě o souhrnnou pětistránkovou pozici, kde je možné mimo jiné označit nejčastější nekalé praktiky, se kterými se zemědělci setkávají.

Iniciativa pro lepší fungování potravního řetězce (Informace shromážděné v rámci tohoto evropského pr?zkumu využije Komise v procesu posuzování dopadů, který může vést k přijetí opatření na úrovni EU, například v podobě nařízení nebo doporučení.)

Zdroj: https://ec.europa.eu/