Velké šelmy trápí zemědělce v celé Evropě

Velké šelmy trápí zemědělce v celé Evropě

Evropské nevládní zemědělské organizace požadují přijetí opatření na regulaci velkých šelem v přírodě a změnu systému odškodňování postižených zemědělců:
– regulace počtu velkých šelem odstřelem
– zavedení odškodnění nejen za usmrcené hospodářské zvíře, ale i za zvířata zraněná, nuceně po útoku utracená a odškodnění za ušlý užitek z takových zvířat
– zavedení náhrady za vícepráce a náklady  spojené s likvidací následků útoku velkých šelem (likvidace kadáverů, shánění rozptýlených zvířat, noční hlídky atd.)
– odstřel kříženců vlka a psa ve volné přírodě
– zavedení definice příznivého stavu velkých šelem
Podrobnosti najdete zde: http://www.agris.cz/zemedelstvi/pozice-copa-cogeca-k-situaci-velkych-predatoru?id_a=200008

(zdroj: Agris, 22.5.2018)