Veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA jsou přesunuty, uskuteční se na jaře 2021

Veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA jsou přesunuty, uskuteční se na jaře 2021

TECHAGRO
11.-15.4. 2021

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

 

Veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA jsou přesunuty, uskuteční se na jaře 2021

 

Veletrhy Brno po dohodě s partnerskými oborovými svazy rozhodly o přesunu komplexu veletrhů zemědělské techniky na rok 2021. Všechny strany se shodly, že toto řešení je nejvhodnější z pohledu eliminace ekonomického rizika spojeného s možným zákazem konání hromadných akcí. Nový termín veletrhu je stanoven na 11. – 15. dubna 2021.

Rozhodnutí padlo po jednání veletržního výboru, který sdružuje nejvýznamnější oborové svazy a zástupce společnosti Veletrhy Brno. Pořadatelé veletrhu tak reagují na nejasnou situaci a fakt, že v současnosti nelze zaručit, že v následujících týdnech nedojde k omezení při pořádání hromadných akcí.

„K záležitosti přistupujeme profesionálně a manažersky. Nechceme zklamat důvěru našich zákazníků – vystavovatelů a návštěvníků – v této nejasné situaci. Byť z dnešního pohledu je veletrh proveditelný a nikdo takovou akci nezakazuje, může tomu být za několik dnů jinak. Proto musíme eliminovat veškeré vznikající náklady a rizika nyní, kdy začíná praktická příprava veletrhu.  Přeložení veletrhu do lichých roků má svůj význam i vzhledem k novým termínům jiných evropských veletrhů,“ uvedl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

„Přijaté opatření bereme jako nejlepší možné. Konání akce v současné společenské situaci nese příliš vysoké ekonomické, ale i reputační riziko. Proto se snažíme zachovat maximálně odpovědně ke všem klientům, zahraničním i domácím partnerům i vlastním spolupracovníkům a taky minimalizovat ztráty spojené s realizací projektu. Zároveň chceme ujistit zemědělskou veřejnost, že plánujeme provedení akce v novém termínu ve standardním rozsahu,“ komentuje výsledek jednání Tomáš Kvapil, předseda výboru Sdružení dovozců zemědělské techniky.

Dušan Benža, ředitel sekretariátu Asociace zemědělské a lesnické techniky A.ZET, k situaci dodal: „Vzhledem ke stávající nejisté situaci, kdy je omezeno cestování po Evropě, neexistuje jistota možnosti konání hromadných akcí a shromáždění s větším počtem osob, a ve snaze eliminovat možné ztráty i dosud nevynaložených nákladů, bylo dohodnuto uspořádat veletrh na jaře příštího roku. Veletrh se nelze realizovat ve zvažovaných náhradních termínech v květnu a červnu kvůli kolizi s agrotechnickými procesy. Obě sdružení potvrdila svůj zájem na dalším pokračování projektu.“

Veletrhy Brno ve spolupráci s oborovými svazy o svém rozhodnutí informovaly všechny vystavovatele písemnou formou ve čtvrtek 5. března večer. O dalším postupu budou s jednotlivými subjekty jednat individuálně, informace pro návštěvníky, kteří se na veletrh chystali, zveřejní v průběhu příštího týdne na webových stránkách.

Obdobné rozhodnutí jako Veletrhy Brno v případě veletrhu TECHAGRO přijala i společnost TERINVEST, která je pořadatelem mezinárodního veletrhu Amper. I v tomto případě je cílem eliminovat riziko ekonomických ztrát pro vystavovatele i pro organizátora.

„Veřejnost ujišťujeme, že probíhající akce Motosalon a Prodítě  byly nahlášeny a schváleny krajskou hygienickou stanicí, se kterou jsme v kontaktu. Návštěvnost obou akcí v zásadě odpovídá denní návštěvnosti nákupních center. Není tedy žádný důvod vyhýbat se probíhajícím či plánovaným akcím,“ uvedl generální ředitel veletržní správy Jiří Kuliš.