Veletrh dobrých praxí a udržitelného zemědělství 5.3.2020 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

Veletrh dobrých praxí a udržitelného zemědělství 5.3.2020 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

V rámci série aktivit Celostátní sítě pro venkov při Regionálním odboru SZIF Hradec Králové „Cesty k chytřejšímu venkovu a udržitelnému zemědělství“ Vás srdečně zveme na panelovou konferenci zaměřenou na sdílení inspirativních zkušeností v zavádění a uplatňování jednotlivých prvků konceptu tzv. Smart Villages. Konference se uskuteční 5. března 2020 od 9:00 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje.

Těšit se můžete na přehlídku zajímavých vystoupení přizvaných aktérů rozvoje venkovského prostoru rozdělenou do tří tematických panelů:
1. Rozvoj služeb na venkově založený na spolupráci se zemědělci
2. Spolupráce v péči o krajinu a hospodaření s vodou
3. Stravování na školách prospěšné krajině

 

Program je určen především pro zástupce z veřejné, státní, neziskové, akademické a podnikatelské sféry, potenciální žadatele v PRV, MAS a veřejnost. Registrace účastníků je otevřena do 27. února 2020. Registrace na místě bude probíhat od 8:30 hodin.

 

Registrace ZDE