Včely – povinné hlášení aplikace prostředků na ochranu rostlin

Včely – povinné hlášení aplikace prostředků na ochranu rostlin

Na základě dotazů na hlášení aplikace POR včelařům  přinášíme základní informace:
1. od minulého roku nedošlo ke změně povinnosti, stále platí §51 Zákona 326/2004 Sb. zákona o rostlinolékařské péči v znění Vyhlášky č. 327/2012 Sb.
2. v Portálu farmáře zatím není „tlačítko na hlášení včelařům“, odesílat hlášení tedy musíte jiným způsobem (email, sms, telefon). 
3. hlásí se přípravky nebezpečné a zvlášť nebezpečné pro včely a směsi těchto přípravků s jinými přípravky nebo hnojivy
4. hlášení se musí odeslat 48 hodin před plánovanou aplikací přípravků. Nestačí oznámit, že budete stříkat od jara do podzimu a na všech pozemcích podniku
5. hlášení se posílá včelařům, kteří mají v Portálu farmáře nahlášená stanoviště včelstev do 5 km od ošetřovaného pozemku
6. hlášení odesíláte, pokud je ošetřovaný pozemek navštěvovaný včelami = pokud na něm něco kvete, tedy i plevele. Stačí 2 kvetoucí rostliny plevelů/m2. Zjišťování, zda jde o takový pozemek – viz vyhláška. Pozor v případě, že přes ošetřený pozemek létají včely na jiný, kde je zdroj obživy – v tom případě posíláte hlášení též. 
7. obsah hlášení: 
       1. obchodní název přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle údajů na etiketě, popř. směsi přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely s jiným přípravkem, pomocným prostředkem nebo hnojivem,
       2. identifikaci pozemku, kde bude provedena aplikace přípravků uvedených výše (např. údaji z LPIS  – katastrální území, č. čtverce, č. dílu půdního bloku), 
        3. datum aplikace  
        4. kdo oznámení posílá – identifikace profesionálního uživatele – název subjektu, adresa, kontakt (telefon popř. e-mail).

Kontrolu plnění povinnosti provádí UKZUZ v rámci kontroly národní legislativy.
326/2004 Sb. zákona o rostlinolékařské péči: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-326#cast1 

Vyhláška č. 327/2012 Sb.: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-327.html