V LPIS přibyla vrstva „SUCHO“

V LPIS přibyla vrstva „SUCHO“

Od pátku 23. 6. 2023 je v iLPIS a Veřejném LPIS k dispozici vrstva oblastí ohrožených suchem podle % využitelné vodní kapacity v půdě.

Vrstva Sucho je důležitým podkladem pro podávání vyšší moci v prostředí předtisků v LPIS a Portálu farmáře SZIF. V menu je potřeba vybrat místo Změnové žádosti Ohlášení vyšší moci. Již není nutné dokládat individuální potvrzení od ČHMÚ o suchu. Vrstva je zpracovávána Českým hydrometeorologickým ústavem a bude aktualizována cca 2x měsíčně až do září.
Vrstvy sucha jsou zpracovány ve 2 variantách (pro ohrožení suchem pro hloubky půdy v profilu 0 až 40 cm a pro profil 0 až 100 cm).
Vrstvu lze zobrazit zapnutím „žárovky“ Sucho (v uzlu vrstev Dotace). Pomocí „kalendáře“ lze nastavit datum, ke kterému se má vrstva zobrazit.

Informace  o suchu  se nachází na detailu DPB, v záložce Podrobné, kde  je vytvořena  podzáložka Sucho, která obsahuje výměru překryvů DPB s oblastmi, které jsou ohrožené suchem.

Celou informaci najdete ZDE.