V LPIS byla zveřejněna vrstva pásů kolem vod pro ekoplatbu

V LPIS byla zveřejněna vrstva pásů kolem vod pro ekoplatbu

19.12.2022

Pásy kolem vod mají v LPIS charakter tzv. „referenčních“ pásů, na který musí žadatel o ekoplatbu vytvořit v praxi ochranný pás s porostem trav nebo jejich směsí, případně s maximálně 10%-ním podílem nízkovzrůstých dusík vázajících plodin. Referenční pás znamená, že se jedná o minimum, které musí být v terénu pokryto, v praxi se bude jednat zpravidla o pás delší podle možností a dispozic každého příslušného dílu půdního bloku.
Do tzv. neprodukčních ploch se pak započítává skutečné velikost pásu až do šíře 30 metrů od hranice dílu půdního bloku..

Pojetí pásů kolem vod v LPIS

Pásy kolem vod jsou vymezeny na DPB s kulturami R,U a G, přičemž vlastní povinnost založení pásů pro ekoplatbu je povinná na pouze kultuře R.  Na kulturách G a U vznikají pásy kolem vod v LPIS proto, aby v případě změny kultury na R zemědělec dopředu věděl, že tam vznikne povinnost vyčlenit pás kolem vod.

Pásy vznikají při hranicích DPB, které se nacházejí ve vzdálenosti

– do 6 m od stálého vodního útvaru, pokud se má jednat o pás určený pro základní ekoplatbu, přičemž jeho šíře směrem dovnitř DPB činí 6 metrů  – takový pás má označení Pás kolem vod základní – povinný rozsah“ (PKVZ-PR).

– do 10 m od stálého vodního útvaru, pokud se má jednat o pás určený pro prémiovou ekoplatbu, přičemž jeho šíře směrem dovnitř DPB činí 12 metrů  – takový pás má označení Pás kolem vod základní – povinný rozsah“ (PKVP-PR).

Kde v LPIS pásy naleznete ?

1. V mapovém stromečku v uzlech Dotace a Životní prostředí se nachází nově žárovka Pásy kolem vod, která po jejím zapnutí v mapě zvýrazní oba typy pásů:

Červené pásy pro základní ekoplatbu – (PKVZ-PR)

Fialové pásy pro prémiovou ekoplatbu – (PKVP-PR)​

Uváděná výměra pásů je „minimální“ a v praxi bude zpravidla pás většího rozsahu a tudíž do neprodukčních ploch bude zahrnován ve skutečné výměře.

Jak se bude pracovat s pásy v jednotné žádosti ?

V roce 2023 je povinné vytvoření pásů na těch plochách DPB, na kterých bude zaseta jařina po dni účinnosti nového nařízení vlády na přímé platby (pravděpodobně 1.4.2023), a to pro žadatele o příslušný titul ekoplatby.

Pokud zemědělec vytvořil pás dobrovolně i na osevech před výše uvedeným datem, má možnost je do neprodukčních ploch zahrnout též.

Referenční pásy neslouží k tomu, aby se z nich vytvářely zemědělské parcely v osevním postupu nebo jednotné žádosti. Ty by měly odpovídat skutečné ploše vytvořené v terénu. V předtisku se pouze zkontroluje, že zemědělská parcela, kterou zemědělec označí jako ochranný pás kolem vody, skutečně pokrývá referenční (červený nebo fialový) pás kolem vody v LPIS.

Jak se referenční pásy kolem vody mohou měnit ?

Referenční pásy kolem vody se napočítávají vždy při zúčinění nové verze DPB na základě vzdálenosti od útvaru stálých povrchových vod.

Na účinných DPB se budou přepočítávat pásy kolem vod jen v případě změny podkladové vrstvy vodních toků k 1. lednu daného roku.