Úprava Portálu farmáře – možnost „Obecného podání“

Úprava Portálu farmáře – možnost „Obecného podání“

Úprava Portálu farmáře – možnost „Obecného podání“

V Praze dne 2. listopadu 2021 SZIF

Na základě podnětů uživatelů Portálu farmáře SZIF byla na tento portál doplněna možnost obecného podání – možnost podat jakýkoli dokument shodně, jako kdyby ho klient přinesl osobně nebo podal poštou či datovou schránkou. Jedná se např. o zaslání informace, doplnění žádosti nad rámec možností stávajících formulářů pro změny, opravy apod., případně i jakýkoli dotaz či jinou informaci.

Funkcionalita je k dispozici na Portálu farmáře SZIF od 2. listopadu v sekci Nová podání / Ostatní podání – dlaždice „Obecné podání dokumentu“.


Tímto Obecným podáním nelze podat jakýkoliv dokument, který se vztahuje k projektovým opatřením Programu rozvoje venkova, Operačnímu programu Rybářství, Licencím a Školnímu projektu.

Při takovém podání je třeba uvést Důvod podání (povinné pole).

Podrobný postup můžete najít v příručce zde