Úprava opatření proti šíření afrického moru prasat

Úprava opatření proti šíření afrického moru prasat

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s vývojem nákazové situace upravuje některá mimořádná veterinární opatření související s výskytem afrického moru prasat (AMP) na severu Čech (na Frýdlantsku a Mimoňsku). Mění se například podmínky přesunů prasat domácích na dočasné hospodářství či na jatka. Na podporu lovu velkých kusů prasat divokých vzroste v uzavřených pásmech zástřelné za kusy nad 80 kg ze současných 1 000 až 2 000 korun na 5 000 korun. Cílem opatření je minimalizace rizika zavlečení AMP do chovů domácích prasat a minimalizace šíření AMP v populaci divokých prasat.

První změnou je úplný zákaz přesunů prasat domácích z celé ČR na tzv. dočasná hospodářství v uzavřeném pásmu II (oblasti s výskytem nákazy v populaci divočáků). Dočasné hospodářství je takové hospodářství, na které je z původního místa chovu prase přemístěno za účelem domácí porážky. Ta musí proběhnout nejpozději do sedmi dnů od přesunu. Na takovýto dočasný chov se v ČR vztahuje výjimka v legislativě a chovatel nemá povinnost hlásit jej do ústřední evidence hospodářských zvířat. Do uzavřeného pásma II nově nebude možno tuto výjimku uplatnit. Důvodem tohoto zpřísnění je zjištění SVS, že v mnoha případech jsou prasata přemisťována na jiné místo, než chovatel uvede při koupi prasete, což s sebou nese problémy při kontrolách biologické bezpečnosti prováděných v uzavřeném pásmu II.

Dochází také ke změně pravidel pro přemísťování domácích prasat na jatka v rámci uzavřeného pásma II. Nově bude umožněno až po vystavení veterinárního osvědčení krajskou veterinární správou.

Vybraná hospodářství z uzavřeného pásma I budou moci nově uplatnit výjimku. V případě přemísťování prasat mimo toto pásmo provedou pouze online ohlášení prostřednictvím formuláře na webu SVS a nebudou pro tento přesun muset mít veterinární osvědčení. Seznam hospodářství je uveden v příloze k mimořádnému veterinárnímu opatření. Aktuálně se jedná o dvě hospodářství, která vybrala krajská veterinární správa pro Liberecký kraj na základě vyhovujících výsledků úředních kontrol, příznivých výsledků monitoringu AMP a splnění posílených opatření biologické bezpečnosti v souladu s legislativou

Na podporu lovu velkých kusů divočáků nad 80 kg hmotnosti se zvyšuje zástřelné u této kategorie v uzavřeném pásmu I ze současných 1 000 Kč na 5 000 Kč a v uzavřeném pásmu II z aktuálních 2 000 Kč na 5 000 Kč. U kusů lehčích než je 80 kg zůstává zástřelné v pásmech na současných 1 000 Kč nebo 2 000 Kč za kus. Podmínkou pro vyplacení zvýšeného zástřelného bude zajištění předání uloveného těla k likvidaci do asanačního podniku. Tyto kusy nebudou určeny k lidské spotřebě. Vzorky na AMP nebude odebírat lovec, ale úřední veterinární lékař v asanačním podniku. Cílem opatření je snížení rizika šíření AMP cestou minimalizace populace prasat divokých v uzavřených pásmech.

Od počátku letošního roku SVS zatím eviduje dva případy AMP u ulovených prasat divokých. Celkem bylo v ČR od počátku nákazy v roce 2022 potvrzeno 59 případů AMP u prasat divokých. AMP se stále vyskytuje pouze u volně žijících prasat divokých, v chovech domácích prasat nebyla v ČR tato nákaza dosud nikdy potvrzena.  

Zdroj: SVS ČR